VanderLinde biedt pedagogische ondersteuning. Met ouders kijken we wat maakt dat het niet makkelijk gaat in de opvoeding. De module is erop gericht meer duidelijkheid en structuur te creeren in het dagelijkse leven. Soms is het van belang dat percepties en communicatiestijlen van ouders veranderen. Soms hebben ouders praktische handvatten nodig om de opvoeding aan te scherpen. Deze module wordt gegeven door een zeer ervaren pedagoge.


Pedagogische Module

Sessie 1) Intake/ pedagogische analyse (1 uur).

Sessie 2) Opname gezin (1 uur).

Sessie 3) Terugkijken en terugkoppelen met ouders (1 uur).

Sessie 4) Opname gezin (1 uur).

Sessie 5) Terugkijken en terugkoppelen met ouders (1 uur).

Sessie 6) Opname gezin (1 uur).

Sessie 7) Terugkijken, terugkoppelen en afsluiten met ouders (1 uur).