Feedback Informed Treatment


De ‘klik’ tussen cliënt en psycholoog is van groot belang vindt VanderLinde. Een goede omgang en werkrelatie zijn een voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van psychologische hulp (Van Yperen, Roosma & Veerman, 2008).


Vanaf het eerste contact verzamelt VanderLinde informatie over de voortgang en de werkrelatie zodat de effectiviteit van de hulpverlening toeneemt. Daardoor kan tijdig worden bijgestuurd als de cliënt geen baat heeft bij de therapie.


Met behulp van Feedback Informed Treatment (FIT) is het mogelijk om de werkrelatie op een systematische wijze te evalueren. Scott Miller en Barry Duncan hebben twee vragenlijsten ontwikkeld: de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS). Dit zijn twee meetinstrumenten gericht op het monitoren van de relatie tussen de cliënt, hulpverlening en de voortgang van de hulp. Beide instrumenten bestaan uit vier vragen en geven inzicht in hoe cliënten vinden dat er gewerkt wordt aan de doelen van de hulp en wat er in de samenwerking tussen cliënt en psycholoog behulpzaam is.


VanderLinde vindt een werkrelatie tussen cliënten en psycholoog heel belangrijk. Als eerste gesprek niet bevalt brengt VanderLinde alleen onkosten twv 25 euro in rekening. Indien het wel bevalt betaalt u het normale uurtarief en maken we een vervolgafspraak.